Vítejte na webu AMKČR - klubu chovatelů Aljašského malamuta

Vítejte na webu Alaskan Malamute klubu Česká republika, věnovanému všem milovníkům krásného, pradávného a nevšedního plemene Aljašského malamuta s polární září v očích. Těšíme se třeba právě s vámi na viděnou na některé z našich akcí. Zatím vám přejeme příjemný pobyt na těchto stránkách.

 

 

 

 

 

Novinky

Tisková zpráva SVS

12.12.2014 18:53
Stop „množírnám“? Dokud obce nebudou mít přehled o chovaných psech na svém katastrálním území, těžko lze identifikovat nelegální obchodníky se štěňaty a spolu s místně příslušným finančním úřadem dosáhnout toho, aby dodržovali i podmínky stanovené veterinární legislativou. Z veterinárního zákona vyplývá, že každý chovatel musí svého psa od 3 do 6 měsíců stáří nechat vakcinovat proti vzteklině. A jelikož musí být každý pes obci hlášen a musí za něj být placeny poplatky, mělo by být v zájmu každé obce, aby si na to dohlédla. Celá řada nelegálních obchodníků, tzv. množitelů, se maskuje, že jde o zájmový chov. A do zájmových chovů orgán státního veterinárního dozoru nemá právo za normálních okolností vstupovat. Jedině tehdy, když obdrží podnět, že existuje podezření, že v tomto chovu dochází nebo může docházet k týrání chovaných zvířat. V takovém případě vždy Policie ČR, většinou ve spolupráci s místně příslušnou krajskou veterinární správou, popřípadě Městskou veterinární správou v Praze, provedou místní šetření. Tady to je však podobné jako s týranými dětmi; když nikdo nic nevidí, neslyší a neoznámí, těžko lze očekávat nápravu. Druhá věc pak je, že tyto orgány, kromě případného zjištění nevhodného chovu či týrání mohou podat podnět místně příslušnému finančnímu úřadu, aby prověřil, zda dotyčný subjekt ze svého podnikání platí daně. Tudy vede cesta. Je třeba rozlišit dvě věci, a to, zda jde o týrání, anebo, což s věcí může souviset, nejde také o nelegální podnikání nebo neplacení daní. Proto je nutná spolupráce obcí, finančního úřadu, policie, popřípadě Státní veterinární správy. Státní veterinární správa rozhodně vítá snahy zřídit povinnou registraci chovaných psů, což by usnadnilo práci jak obcím, tak finančnímu úřadu, policii i veterinárním lékařům. A navíc by to pomohlo i majitelům, když se pejsek ztratí, zaběhne se, či je odcizen. Na případné legislativě k centrální evidenci psů se bude Státní veterinární správa podílet. V ČR existují legální a registrovaní obchodníci, popřípadě komerční chovatelé psů, kteří splňují podmínky dané veterinárními předpisy, kteří jsou pod veterinárním dozorem. A ti by neměli být „házeni do jednoho pytle“ s těmi nelegálními, kteří nabízejí štěňata „nedohledatelně“ na internetu, zvířata předávají mimo místa „chovu“, a u kterých se nový majitel v případě problémů nedomůže ničeho. Apelujeme na zájemce o štěňata, aby si na takové pseudoobchodníky dali pozor a při koupi zvířete vždy požadovali kontakt s chovatelem, chtěli poznat rodiče štěněte a zjistili si co nejvíce o daném chovu. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Jak to bude s novými pet pasy

20.11.2014 19:58

 TISKOVÁ ZPRÁVA SVS 13. 11. 2014
 Razítko do psího pasu?

 Naštěstí až do takových podrobností cestování psů, koček a fretek po EU neřeší ani nové nařízení upravující od 29. 12. 20014 pasy pro zájmová zvířata. Tato záležitost sice není přímo předmětem státního veterinárního dozoru, nicméně uvádíme některé změny, a co se od nich očekává.
 Nové pasy, které budou soukromí veterinární lékaři vydávat od konce prosince pro zájmová zvířata, se kterými majitelé hodlají cestovat po EU, budou obsahovat prakticky stejné rubriky jako dosud. Hlavní změnou je však toto:
 Došlo ke snížení počtu kolonek pro uvedení majitele ze tří na dvě, a majitel bude povinen údaje v pase, vyplněné veterinárním lékařem, stvrdit svým podpisem.
 První strana s identifikací zvířete (tj. stránka s uvedeným číslem mikročipu nebo tetování) bude po vepsání údajů přelepena samolepící fólií, aby nebylo možné přepisovat nebo přelepovat identifikačního čísla zvířete. Tím se zamezí možné záměny identity zvířete a sníží se tak riziko podvodného jednání.
 A ještě přibyly kolonky pro uvedení kontaktních údajů soukromého veterinárního lékaře, který pas vystavil.
 Tyto úpravy samozřejmě pas o něco prodraží, o pár desetikorun, takže majitele zvířat to příliš nepostihne. EU se rozhodla vylepšit pasy nejen proto, aby se znesnadnilo falšování, ale měly by také poskytovat cestujícím větší komfort.
 Takže pozor, od 29. 12. 2014 se vydávají jenom nové pasy. Je třeba ale dodat, že pasy vydané před tímto datem nepozbývají platnosti! Nejde o žádnou výměnu dokladů, kterou by musel každý majitel pejska, kočičky či fretky neprodleně provést.
 Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
 Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz <http://www.svscr.cz> .

Pozvánka na členskou schůzi

02.06.2014 23:36

Vážení přátelé, zveme Vás na členskou schůzi AMKČR, která se bude konat v sobotu 21.6. 2014 od 10 hod. V restauraci „K“ klub (U Křížků), u koupaliště a kynologického cvičiště v Praze 9- Klánovicích.

Srdečně se těšíme na Vaši účast. Výbor AMKČR.

Spolupráce s laboratoří Genomia

22.04.2014 22:39

klub AMKČR prodloužil dohodu o spolupráci s laboratoří Genomia. V letošním roce Genomia zavádí program pro spolupracující kluby. Členové AMKČR mohou čerpat 10% slevu na jakoukoli objednávku genetických testů. Podmínky poskytnutí slevy najdete ve všeobecných podmínkách na www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby_dog <http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby_dog>
Testy pro plemeno Aljašský malamut najdete na http://www.genomia.cz/cz/breed/alaskan-malamute/

Výbor AMKČR

Upozornění ČMKU

03.04.2014 19:53

1.4. 2014

Upozornění FCI přijalo z hlediska vystavovatelů příjemné opatření. Nadále nebude zasílat potvrzení čekatelství CACIB, ale majitelé úspěšných psů si je budou moci stáhnout a vytisknout ze stránek FCI. Vše najdete na www.fci.be v rubrice Results. Zařazeny jsou výstavy od roku 2009 a vše je celkem jednoduché a přehledné. K dispozici jsou tedy i výsledky výstav, z kterých FCI CACIB již potvrzovalo. http://www.cmku.cz

Vladimíra Tichá

Akce pro plnění pracovní třídy sezona 2013/2014

07.10.2013 22:21

pracovní třída.xls (23040)

TEST POLYNEUROPATIE a DNA Profil a DNA ovlivňující délku srsti

09.08.2013 12:30

NOVINKA

Členové klubu AMKČR mají možnost si nechat udělat u svých malamutů

Genetickou analýzu POLYNEUROPATIE

v genetické laboratoři GENOMIA.

Více zde ... 

**********************************************

NOVINKA

    Členové klubu AMKČR mají možnost si za zvýhodněné ceny nechat udělat u svých

malamutů PROFIL DNA a DNA varianty OVLIVŇUJÍCÍ DÉLKU SRSTI v genetické

 

 

 

laboratoři GENOMIA.

 

 

 

ZMĚNA SÍDLA ČMKU

31.07.2013 10:12

ZMĚNA SÍDLA ČMKU

 

Od 1.8.2013 sídlí Českomoravská kynologická unie na nové adrese:

MAŠKOVA  3

182 53  PRAHA 8 - KOBYLISY

 

Návštěvní hodiny:

Úterý:    9.00 - 12.00  a  12.30 - 17.00

Středa:  7.30 - 12.00  a  12.30 - 15.00

Více na http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=kontakty

 

 

                                                                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

DIGITÁLNÍ RTG HD na CD - pro OFA

19.03.2013 16:30

 

Vážení přátelé, chovatelé a majitelé J

Chtěli bychom vás seznámit s novou možností odesílání RTG snímku v digitální podobě .

Naše doba přeje novým technickým postupům , a tak můžeme již v současné době odesílat snímky buď jako přílohu v emailu a nebo v podobě záznamu na CD.

Prosím informujte svého veterinárního lékaře o této možnosti . Podmínkou je , že veterinární pracoviště musí mít RTG pracoviště vybaveno digitálním snímačem rentgenu .

Postup najdete viz. níže nebo na stránkách O.F.A. www.offa.org

 

V rubrice FORMULÁŘE a Vyšetření HD (DKK) - Dysplazie kyčelního kloubu naleznete postupy k zhotovení RTG snímku.

 

 

DIGITÁLNÍ PŘEDKLÁDÁNÍ RTG PRO HODNOCENÍ KYČLÍ A LOKTŮ – pro veterinární kliniky

 

Předložení RTG na OFA nahrané na CD

 

- Předkládají POUZE Veterinární kliniky

- Všechny předložené digitální snímky musejí obsahovat: identifikaci psa, název kliniky, datum provedení RTG

- Žádost pro OFA a doklad o provedené platbě by měly být zaslány spolu s CD

- CD může obsahovat více snímků jednoho psa, ale na každého psa POUZE 1 CD

- Žádost se snímky na CD budou přijímány pouze od klinik, které se zaregistrovaly na OFA pro tuto možnost předkládání snímků

 

Elektronické podávání RTG a žádostí na OFA

 

- Všechny digitální snímky musejí obsahovat identifikaci psa, název kliniky a datum provedení RTG

- Žádost pro OFA může být naskenovaná a zahrnuta do e-mailu spolu se snímky nebo může být odfaxována

- Faxové číslo pro zaslání žádostí je  573-875-5073.

   Při odesílání žádostí faxem uveďte v průvodním dopise, že digitální snímky budou zaslány elektronicky.

    Do e-mailu potom uveďte, že žádost byla odeslána faxem.

- Pokud budete platit kreditní kartou, uveďte informace v příslušné části formuláře žádosti nebo na samostatném listu přiloženém k e-mailu nebo faxem do kanceláře OFA  (573-875-5073).

- Požadované informace:  jméno držitele karty, číslo karty, datum platnosti karty a 3 místný bezpečnostní kód.

Pro přesnější informace a identifikaci platby prosím uveďte, zda se jedná o platbu majitele nebo platbu veterinární kliniky.

- Jestli byste chtěli vědět více k placení kreditní kartou, obraťte se na kancelář OFA, pí. Carol Skinner, tel:  573-442-0418   x221.

 

Pokud posíláte více žádostí v jednom e-mailu, ujistěte se prosím, že každý soubor je jedinečně a správně označen.

 

Elektronické žádosti budou přijímány pouze z e-mailových adres veterinárních klinik, které jsou pro tuto službu zaregistrované.

 

Uvedené formuláře naleznete na stránkách  www.offa.org a lze je vyplnit na počítači, uložit a připojit k vaší žádosti na OFA.

 

ino pro plnění pracovní třídy-dogtreking

17.02.2013 23:10


ŠLAPNICKÝ DOGTREKKING 28.-31.3.2013 (potvrzování Jozefy)

KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING 10 ročník 18.-21.4.2013 (potvrzování Tůma)

JEDNOOKÝ VLK 9.-11.5.2013 (potvrzování Jozefy)

FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING 12.-15.9.2013 (potvrzování Jozefy)

NOVOHRADSKÝ DOGTREKKING 26.-29.9.2013 (potvrzování Tůma)

BLUDNÁ PSICE 2013 17.-20.10.2013 (potvrzování Jozefy)

Robin Jozefy
U Porcelánky 862
35735 Chodov
mob.: 720 544 653
e-mail: robjoy@seznam.cz


Roman Tůma Kutnohorská 44/31 Praha 10 10900 tel:606951002
e-mail: romtum@volny.cz

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Malamuti

Tato fotogalerie je prázdná.