Vyšetření DOCH/PRA - Dědičné oční choroby

KONTAKTY NA POSUZOVATELE DĚDIČNÝCH OČNÍCH CHOROB:

 

Veterinární klinika    -  MVDr. Jiří Beránek

MVDr. Jiří Beránek

Husova  1747

530 03  PARDUBICE

Tel:  466 262 914

 

Veterinární klinika   - MVDr. Jiří Beránek

Kolmá  12

190 00  PRAHA 9

Tel:  284 810 471

 

Klinika Vedilab   - MVDr. Jiří Beránek

Pod Vrchem  51

312 00  PLZEŇ

Tel:  377 262 114

 

Veterinární klinika Vltava   - MVDr. Jiří Beránek

Otavská  1453 - sídliště Vltava

370 11  ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tel:  385 520 561

 

**************************************************************************

 

PRA  (Progresivní retinální atrofie) = pozvolná degenerace sítnice

 

Jedná se o oční onemocnění, které se projevuje pozvolnou ztrátou zraku, nejdříve za šera, později i ve dne.

PRA  může být generalizované nebo centrální.

Léčba neexistuje a nemoc končí slepotou.

Prevence spočívá pouze ve včasné diagnostice a výběru vhodných rodičovských párů vyšetřených před uskutečněným krytím.

Základní oftalmologické vyšetření se skládá z:

 

 • vizuální posouzení stavu oka
 • slzný test
 • vyšetření spojivkového vaku
 • posouzení třetího víčka
 • slzné body
 • měření nitroočního tlaku
 • vyšetření štěrbinovou lampou
 • vyšetření oftalmoskopem
 • barvení rohovky fluoresceinem (ukáže změny na rohovce)
 • elektroretinografie (ERG)
 • dokumentace se pořizuje fundus kamerou

 

Při tomto vyšetření se pes neuspává.

 

Po vyšetření lékař vystaví protokol, jehož originál obdržíte vy, jako majitel zvířete, kopii veterinární lékař  a chovatelský klub