BULLETIN 4/2006

Obsah:

Americké chovatelské stanice ryzí linie KOTZEBUE II.

Chov.stanice Z Sniežnej Doliny

VII. Klubová výstava - Praha 18.11.2006

Toulky krajem trnek  (jak jsme byli na FRCu)