BULLETIN 2/2013

OBSAH:

Usnesení Výroční členské schůze AMKČR 2013

Nový výbor AMKČR

Přihláška na XIV. Klubovou výstavu AMKČR 2013

Upravený Zápisní řád AMKČR

Vyhlášení klubových soutěží na léto 2013

TOP TEN 2013

Nabídka analýzy DNA profilu a DNA varianty ovlivňující délku srsti AM

Záchranářství a malamuti

Zkouška UPr 1

Canisterapie s malamutem

CRUFT 2013

Lili

Světová výstava Budapešť 2013

Aiřiny zápisky

Chovatelská stanice "z Rontu - Aru"

Zpráva poradce chovu k 20.4.2013

 

Bonitace a chovní jedinci

Dílčí Plemenná kniha AMKČR

Speciální výstava Aljašských malamutů AMKČR 2013

Noví šampioni

Šlapanický vlk Moravským krasem - MID

Výsledky z výstav

a další zajímavosti