BULLETIN 2/2005

Obsah:

Plemeník z historie - CHISHOLM DEL MONTE

Formulář OFA + český překlad

Postup při zhotovení RTG snímku HD

Zpráva poradce chovu 2004

Závodní pes do spřežení

Penn HIP