DOGTREKING

02.02.2024 16:41

DOGTREKKING

Dog-trekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém dogtrekkingu je doporučená délka etapy min. 40km. Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Odpovědná osoba pro nahlášení plnění pracovního certifikátu je za AMKČR Zuzana Dluhošová, +420 733 310 210, e-mail: Wizdyk@atlas.cz

Za Samojed klub bude pracovní třídu potvrzovat Jan Ďásek, +420 731 522 762, daspegas@gmail.com, za KSP Monika Mundilová, email : m.mundilova@seznam.cz, +420 773 700 489.


Pracovní třída se dá plnit pouze na níže uvedených závodech zařazených do seriálu MČR v dogtrekkingu nebo MČR DOGMID. Plnění na jiných závodech či na kratších tratích NENÍ možné. Na závody je možné se přihlásit pouze se psem, který již dosáhl věku 18 měsíců.

Potvrzení je možné pro členy Klubu severských psů, Samojed klubu a členy AMKČR. Servis spojený s vydáním pracovního certifikátu si zajišťuje každý klub svým členům sám.

Postup při plnění pracovního certifikátu:
- na webu AMKČR si stáhněte kartu jedince a vypište její hlavičku (musíte uvést jméno a všechny údaje tak, aby byly shodné s údaji v průkazu původu)
- vyberte si v seznamu závod, kterého se chcete zúčastnit
- při přihlášení je vaší povinností nahlásit plnění pracovní třídy:
- organizátorům závodu
- osobě pověřené AMKČR- Zuzaně Dluhošové, e-mail: Wizdyk@atlas.cz
- do přihlášky je nutné vepsat celé jméno psa včetně chovatelské stanice
- při prvním potvrzení je vaší povinností mít s sebou originál průkazu původu psa pro ověření údajů na kartě jednice
- při každém potvrzení probíhá kontrolní identifikace čtením mikročipu nebo tetování (pes či fena musí být přítomni při potvrzení)
- POTVRZOVÁNÍ PROBÍHÁ VŽDY IHNED PO SKONČENÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DANÉHO ZÁVODU (nelze tedy potvrzovat ihned po dokončení apod.)
- potvrzení musí být vždy úplné, tzn. musí obsahovat razítko klubu a podpis osoby pověřené klubem, razítko a podpis organizátora závodu
- zpětné potvrzení pracovní třídy není možné
- za potvrzování pracovních certifikátů na daném závodě nese odpovědnost ten klub, jehož pověřená osoba byla nahlášena k potvrzování
- potvrzené výsledkové listiny od pořadatele dostane pověřená osoba a ta se zavazuje předat je zástupcům všech klubů, kteří mají na starosti vyřizování certifikátů na ČMKU (kvůli následné kontrole při vyřízení certifikátu)
- potvrzování pracovní třídy není nárokové, nelze zajistit přítomnost pověřených osob na všechny závody
- POKUD NEBUDOU DODRŽENY PODMÍNKY UVEDENÉ VÝŠE, MÁ POVĚŘENÁ OSOBA PRÁVO POTVRZENÍ PRACOVNÍ TŘÍDY ODMÍTNOUT


Termíny závodů MČR v dogtrekkingu a seriálu MČR DOGMID s možností potvrzení pracovní třídy:

ZDE JSOU LVI, 28.-31.3.2024 – Monika Mundilová (KSP)
ŠLAPANICKÝ VLK, 11.-14.4.2024 - Monika Mundilová (KSP)
V SRDCI ČESKA, 30.5.-2.6.2024 – Monika Mundilová (KSP)
BESKYDSKÝ PUCHÝŘ, 27.-30.6.2024 – Zuzana Dluhošová (AMKČR)
STOPOU STREJDY ŠERÁKA, 12.-14.7.2024 – Jan Ďásek (Samojed klub)

DT KOŠŤÁLOV, 19.-22.9.2024 – Monika Mundilová (KSP)
VALAŠSKÁ VLČICA, 25.-28.10.2024 – Zuzana Dluhošová (AMKČR)

____________________________________________________________________


Termíny dalších závodů, kde bude možné plnit pracovní třídu, budeme aktualizovat průběžně podle možností pověřených osob.

Kontakty:
Monika Mundilová : +420 773 700 489, m.mundilova@seznam.cz
Jan Ďásek : +420 731 522 762, daspegas@gmail.com
Zuzana Dluhošová: +420 733 310 210, Wizdyk@atlas.cz


Termíny závodů MČR dogtrekking:
Více informací naleznete https://dogtrekking.info/terminovka.html
Termíny závodů MČR DOGMID:
Více informací naleznete https://dogmid.cz/