DIGITÁLNÍ RTG HD na CD - pro OFA

19.03.2013 16:30

 

Vážení přátelé, chovatelé a majitelé J

Chtěli bychom vás seznámit s novou možností odesílání RTG snímku v digitální podobě .

Naše doba přeje novým technickým postupům , a tak můžeme již v současné době odesílat snímky buď jako přílohu v emailu a nebo v podobě záznamu na CD.

Prosím informujte svého veterinárního lékaře o této možnosti . Podmínkou je , že veterinární pracoviště musí mít RTG pracoviště vybaveno digitálním snímačem rentgenu .

Postup najdete viz. níže nebo na stránkách O.F.A. www.offa.org

 

V rubrice FORMULÁŘE a Vyšetření HD (DKK) - Dysplazie kyčelního kloubu naleznete postupy k zhotovení RTG snímku.

 

 

DIGITÁLNÍ PŘEDKLÁDÁNÍ RTG PRO HODNOCENÍ KYČLÍ A LOKTŮ – pro veterinární kliniky

 

Předložení RTG na OFA nahrané na CD

 

- Předkládají POUZE Veterinární kliniky

- Všechny předložené digitální snímky musejí obsahovat: identifikaci psa, název kliniky, datum provedení RTG

- Žádost pro OFA a doklad o provedené platbě by měly být zaslány spolu s CD

- CD může obsahovat více snímků jednoho psa, ale na každého psa POUZE 1 CD

- Žádost se snímky na CD budou přijímány pouze od klinik, které se zaregistrovaly na OFA pro tuto možnost předkládání snímků

 

Elektronické podávání RTG a žádostí na OFA

 

- Všechny digitální snímky musejí obsahovat identifikaci psa, název kliniky a datum provedení RTG

- Žádost pro OFA může být naskenovaná a zahrnuta do e-mailu spolu se snímky nebo může být odfaxována

- Faxové číslo pro zaslání žádostí je  573-875-5073.

   Při odesílání žádostí faxem uveďte v průvodním dopise, že digitální snímky budou zaslány elektronicky.

    Do e-mailu potom uveďte, že žádost byla odeslána faxem.

- Pokud budete platit kreditní kartou, uveďte informace v příslušné části formuláře žádosti nebo na samostatném listu přiloženém k e-mailu nebo faxem do kanceláře OFA  (573-875-5073).

- Požadované informace:  jméno držitele karty, číslo karty, datum platnosti karty a 3 místný bezpečnostní kód.

Pro přesnější informace a identifikaci platby prosím uveďte, zda se jedná o platbu majitele nebo platbu veterinární kliniky.

- Jestli byste chtěli vědět více k placení kreditní kartou, obraťte se na kancelář OFA, pí. Carol Skinner, tel:  573-442-0418   x221.

 

Pokud posíláte více žádostí v jednom e-mailu, ujistěte se prosím, že každý soubor je jedinečně a správně označen.

 

Elektronické žádosti budou přijímány pouze z e-mailových adres veterinárních klinik, které jsou pro tuto službu zaregistrované.

 

Uvedené formuláře naleznete na stránkách  www.offa.org a lze je vyplnit na počítači, uložit a připojit k vaší žádosti na OFA.